Ett ensamt barn på stranden söker ett hem.

Konsulentstödd familjehemsvård med tillstånd

SystraMi är ett företag som arbetar med att rekrytera , utreda, utbilda  och handleda familjehem i Stockholms län. SystraMi Familjehm har tillstånd från IVO för Konsulentstödd familjehemsvård, SoL 7.1.5. Våra familjehem är socionomstödda och utredda enligt BBiC och Socialstyrelsen. Vi har konsulenter som har gått utbildning i “Nya Kälvesten-metoden”. Våra familjer tar emot barn och ungdomar upp till 25 år både vid akuta och planerade placeringar. Våra familjer är endast anslutna till oss och vi placerar aldrig flera barn i samma familjehem utan samtycke från samtliga kommuner som har placerade barn i den aktuella familjen. Vi tar emot alla barn även ensamkommande, dock inga barn som är aktiva i missbruk.

 

Journummer för kommuner och anslutna familjer

072-386 61 20

Vårt journummer är endast till för kommuner, samt våra anslutna familjehem.

Varför oss?

Socionomutbildade konsulenter och

Genomförandeplaner

Vi upprättar genomförandeplaner om så önskas och följer givetvis upp dessa. Vid behov så kan vi även utföra ADAD-intervjuer och skattningar.

Utredningar

BRA-fam,BBiC,

Nya Kälvesten

Våra familjehem är utredda av socionomer enligt BRA-fam, BBiC och rekommendationer från Nya Kälvesten-metoden. Några av våra familjer har genomgått Kälvestenintervjun.