Systra Mi

Vi erbjuder trygga och engagerade hem för barn och unga

Familjehem

Trygga och kärleksfulla hem åt barn och ungdomar i behov av stabilitet och stöd.

Jourhem

Tillfälligt och akut boende för barn och ungdomar i kris, med omsorg och stöd från engagerade familjer.

Behandlingsfamiljer

Specialiserade och terapeutiska familjemiljöer för barn och ungdomar med särskilda behov, där vård och behandling integreras i vardagen.

Familjehem

Varaktigt och stödjande boende för barn och ungdomar utanför det biologiska hemmet, där kärlek och trygghet prioriteras.

Jourlägenheter för vuxna

Trygga jourlägenheter för vuxna: Flexibel, bekväm och omsorgsfull boende.

Bli familjehem

Genom att ansluta er till oss får ni möjligheten att förändra liv och forma framtiden för utsatta ungdomar.

Låt oss ge er det stöd ni behöver för att kunna  att skapa meningsfulla relationer som varar livet ut.