Om oss

Vi erbjuder trygga och engagerade hem för barn och unga

Vilka är vi

”Möt våra experter: Hängivna specialister i att forma ljusare framtider”

Michael Rosman

Föreståndare

Bahar Vaziri

VD

Sangar Vaziri

Konsulent/samordnare

Värdegrund

Empati och respekt: Vi bemöter varje individ med empati och respekt, oavsett bakgrund eller erfarenhet.

Trygghet och stabilitet: Vi strävar efter att skapa en trygg och stabil miljö för barn och ungdomar genom kärleksfulla familjemiljöer och kontinuerligt stöd till våra familjehem.

Samarbete och professionalism: Vi främjar samarbete både internt och externt för att säkerställa bästa möjliga resultat för dem vi stödjer. Vi arbetar professionellt och transparent för att skapa en positiv och inkluderande arbetskultur.

Metodik

Vi fokuserar på att utbilda våra familjehem och behandlingsfamiljer i ämnen som barnpsykologi, konflikthantering, kommunikationstekniker och förståelse för olika trauman och dess effekter.

Vårt mål är att säkerställa att de har nödvändig kunskap och färdigheter för att skapa en trygg och stöttande miljö för barn och ungdomar i vår vård.

Genom utbildningen strävar vi efter att uppnå hög kvalitet i vården och långsiktiga positiva resultat för barnen. Vi använder en kombination av workshops, handledning, individuell coaching och utbildningsmaterial för att ge praktisk tillämpning av teoretisk kunskap och empatiskt förhållningssätt.

 

Kvalitets-ledningssystem

Kvalitets-ledningssystemet är en central del av vår verksamhet för att säkerställa att vi kontinuerligt strävar efter hög kvalitet och uppfyller våra mål. Vi har implementerat metoder för mätbarhet i alla våra processer och aktiviteter för att kunna utvärdera och förbättra vårt arbete.

Vi följer upp och utvärderar våra insatser noggrant och regelbundet. För varje ungdom har vi specificerat krav och mål enligt våra riktlinjer och direktiv. Dessa mål följs upp kontinuerligt för att säkerställa att varje individ får det stöd och den vård de behöver för sin utveckling och välbefinnande.

För oss är det en självklarhet att den unges önskemål och behov likväl som dennes  delaktighet integreras i allt från vårdplanering, formulering av mål, val av metoder, uppföljning av dessa likväl som i  vardagliga situationer.